นาย ยุทธพงษ์ ประดิษฐชอบ
รหัสประจำตัว 5531030029
เลขที่ 9  ระดับ ปวส .1/2

สาขาเชื่อมโลหะ
สาขางาน เทคนิคงานเชื่อมโลหะการ
เบอร์โทร 0870760016  ระบบซิม AIS
E-mail  yoottakit2535@gmail.com
เล่นเน็ต ที่บ้านครับ