ประวัติ
นาย ประณต พุททา บ้านเลขที่ 1/30 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

เรียนที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ช่างเครื่องกล(กลอุตสาหกรรม)

เบอร์โทร 0849455506(12call) อีเมล์ payun1991-17@hotmail.co.th

เพื่อนสมาชิก