นาย เสรี เกิดบัว ชื่อเล่น เส
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/8 เลขที่ 1
สาขา เครื่องกลไฟฟ้า
รุ่นที่ 30 
รหัสประจำตัว 5531040075
Tel   0850869087(D-tac)
E-mail- sereemax@hotmail.com
สถานที่เล่น:บ้าน