แนะนำตัว

นาย พีท พงษ์สุพรรณ์

เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม 2535

ที่อยู่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เบอโทร 085-4376265

แผนก ไฟฟ้ากำลัง ปวส 4/3
รหัส 5431040050