ประวัติส่วนตัว
นายสราวุธ มะปรางอ่อน
ชย.4/4 เลขที่ 13
ที่อยู่ 96/33 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 083-4259672
(TURE MOVE)
E-mail got_7777@hotmail.com