ชื่อ นาย ปริชวุฒิ  เชื้อแขก 
เลขประจำตัว 5331010017
แผนก เครื่องกล ช.ย.5/1 เลขที่ 17 
เบอร์โทรศัพท์ 0823336322 เครือข่าย Dtac 
E-mail:timberres@hotmail.com
สถานที่เล่นInternet : หอ