ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นาย นิพัฒนนันท์  ปรางศรี

ปวส 4/3   ช่างยนต์   เลขที่  18

เบอร์โทรศัพ 0824615157  (Dtac)

E-mail  nipattananan@hotmail.com

 

เพื่อนสมาชิก