นายมงคล ลาภยิ่ง
อายุ 19 ปี ปวส.4/4 ช่างยนต์
แผนกเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
รหัส 5431010069
โทร 0801008592 AIS
      0875855094 DTAC