...คนเรามาจากต่างที่ ต่างจังหวัด ต่างภูมิภาค ต่างภูมิลำเนา แต่ในที่สุดแล้ว

คนเราย่อมสามารถเป็นเพื่อนมิตรไมตรีกันได้ ในทุกพื้นที่ ทุกเวลา...