ชื่อ : นาย อนันต์  ทวีวรรณ์  (แมน) Cool

ช่าง : เครื่องกลไฟฟ้าในเรือ ปวส.4/8 เลขที่ 15  


รหัสนักศึกษา : 5631040123

อาชีพ : นักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 0877809376 Sim (Dtac)

Email ,Facebook : manzahoin@hotmail.com  

สถานที่เล่น Internet : คอมพิวเตอร์ที่บ้าน

เพื่อนสมาชิก