ชื่อ นายไพโรจน์ ศรีประเสริฐ
     Laughingปวส.5/1 ช่าง ก่อสร้างLaughing
   อีแมว doraetwo@hotmail.com
    Yell FacebooK : Kon Jai D Yell