ชื้อจริง   นาย กิตติภูมิ พ่วงพงษ์
     
        ปัจจุบัน อยุชั้น ปวส . 1   /  ชย 4/3  
ชมรมวิชาชีพเครื่องกล  สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
รหัสบัตรประจำตัวนักศึกษา 5631010046
  Email   kit-ti-pot@hotmail.com
เบอโทรศัพท์ 089-4039389   Dtac
สามารถเล่นเน็ตได้ที่    ร้าน Internet