วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
งานพัสดุกลาง
193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 ต่อ 1120
โทรสาร 038-237268 

เพื่อนสมาชิก