YING_DGhttp://YING_DG.tatc.ac.th/
นางสาววัลลภา   เกิดสวัสดิ์ (หญิง)  

รหัสนักศึกษา 5531100018

เลขที่ 4 ปวส. 4/2 ค่ะ

เกิดวันที่ 01 พฤศจิกายน 2536

แผนกวิชา เขียนแบบเครื่องกล 

เล่นที่ บ้าน 

เบอร์โทร 0875817085 Dtac 

E-mail. ying_DG.tatc.ac.th 
สถิติ
เพื่อนสมาชิก (33)
66
คะแนนโหวด (0)
0
ติชม (4)
13
ความเกี่ยวข้อง
นักเรียนนักศึกษา
สาขาวิชา
3110 - เขียนแบบเครื่องกล

ข้อมูลส่วนบุคคล

คติที่ชื่นชอบ
ต้องไปให้ถึงฝัน
ผลงาน/สิ่งที่ประสบความสำเร็จ
แข่งขันสิ่งปรดิษฐ์
สิ่งที่อยากจะช่วยเหลือ/สนับสนุน
ปรับปรุงกลิ่นห้องน้ำ
หนังสือโปรด
หนังสือพิมพ์/หญิงไทย
วิชาเรียนโปรด
แคลคูลัส

กิจกรรม

ติชม


สถิติเยี่ยมชม

117382