ชื่อ: นางสาววัชรินทร์ ศรีพวงวงษ์
แผนก: เทคนิคการผลิต
ช่าง : ชก.4/2 เลขที่ 7

รหัสนักศึกษา 5631020026
Tel : 090-7340818
ระบบซิม: ดีแทค

E-mail :hi_sheying@hotmail.com
สถานที่เล่นอินเตอร์เน็ต : โทรศัพท์  บ้าน