นางสาวอุทัยรัตน์ ซุ่นฮวด ปวส.1/3ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่22 รหัส 5331050066 เบอร์ 0824628148 DTAC authairat_yui@hotmail.co.th เล่นที่ห้องคอมที่แผนก