ชื่อ นายภูวนาท โชติมณี

เลขประจำตัว 533901002

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร 0849450226 ระบบ 1-2-call

E-mail : mashimorosunk@hotmail.com

สถานที่เล่นเน็ต คือ ที่หอ

เพื่อนสมาชิก