แนะนำตัว
นาย ลูกธนู  เชื้อพลบ  5331040091  ชฟ.4/7  เบอร์ 0822106301 (1-2call)
e-mail  arrow-998@hotmail.com  เล่นเน็ตที่ ร้านเน็ตที่บ้านอำเภอ