กระผมนายวิทวัส พรมแดง
นายวิทวัส พรมแดง
รหัสนักศึกษา 56321010105
ช่าง กลเกษตร กลุ่ม 4/6 เลขที่ 7 
อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 090-0835422 ระะบบ ดีแท๊ค
E-mail  tao_kiku@hotmail.co.th
FaceBook Babytao Witthawat
สถานที่เล่นอินเตอร์เน๊ต วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (วิทยบริการ)

สถิติเยี่ยมชม

20726

กิจกรรม

ติชม

สุดยอดเลย

ตั้งโดย : Ririw
7 ปี ที่ผ่านมา
เเจ๋วๆ

ตั้งโดย : ToonSso
7 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

คติที่ชื่นชอบ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

โฆษณา