รายงานตัว

ชื่อ นายปพนพัชร์ ยศวิปานธนันต์

แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง (ชฟ.4/1)

รหัสประจำตัว 5431040019

E-Mail : PPP-PUPPA@live.com

เบอร์โทร 0900385587 DTAC

เล่นเน็ตที่บ้านคับ