เวลคัมทูมายลิตเติลเวิลด์ :)

Profile
ชื่อ : นางสาวขนิษฐา สุนทรหิรัญ
ชื่อเล่น : ว์ Embarassed
วันเกิด : 23 เมษายน 2536
อาชีพ : นักศึกษา
สาขางาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.1
รหัสนักศึกษา : 5539010003
โทร : 08-8228-2602 (Dtac)
E-mail : bowzaba@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : หอ

สถิติเยี่ยมชม

135081

ติชม

ได้10%แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
10 ปี ที่ผ่านมา
ข้อมูล นศ.ไม่ครบ

ตั้งโดย : antid
10 ปี ที่ผ่านมา