ชื่อ     นายศุภชัย  กกฝ้าย

รหัสนักศึกษา  5331030039
แผนกวิชา  ปวส.2 เทคนิคโลหะ
E-mail: tee-ing@hotmail.com

สถานที่ เล่นที่บ้าน