สวัสดีค้าบ   นัทนะ Laughing
                                                                       
นางสาวสุภารัตน์  ปัดคำ 

เกิด 19 พฤษภาคม 2536 

ช่างเขียนแบบเครื่องกล ปวส.4/2 เลขที่ 9

รหัสนักศึกษา 5531100023

เบอร์ติดต่อ  090-7388592  Dtac
 
E-mail. Nut_g.d.t.685@hotmail.com