นาย ธรณินทร์  แสนบุตร 
ชฟ 4/9  เลขที่ 10
ชื่อเล่น หนุ่ม  อายุ 19
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
รหัสนักศึกษา  5531040125
รุ่นที่ 30
เบอร์โทรศัพท์  081-6371571
เครือข่ายที่ใช้ DTAC
สถานที่   หอพัก