ชื่อ นาย สุเมธา ภควัตวัฒนา

ชื่อเล่น เกมส์

ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา เครื่องกลไฟฟ้า

ปวส.1 กลุ่ม 3-4

tel : 0814284123 ระบบ DTAC

อยู่บ้านเลขที่ 123/157 ม.8 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

E-mail : sumetha55@hotmail.com