นายดนัย ขาวสำอางค์ (บอส)

ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/1 เลขที่ 9
โทรศัพท์ 087-6136990(Dtac)
E-mail.... Boss_za_inlove@hotmail.com
Pin 214AB3DF