ชื่อ : ชุติมา พันธ์ประมูล
ช่าง : เครื่องมือวัด 5/2
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5531200053
Tel : 0896926318. ดีแทค
L : Gaew_chutima@hotmail.com
เล่นเน็ตที่ : เปิดเน็ตมือถือ