แนะนำตัวคร๊าฟฟฟฟ
นายมนัส  สีใส (แมค)
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/3 เลขที่ 15
สาขา เครื่องกลไฟฟ้่า
0827089830(d-tac)