นาย สถาปัตย์ เปรมทอง

ชื่อเล่น เบียร์

ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา เครื่องกลไฟฟ้า

ปวส.1 กลุ่ม 3-4

tel : 0837776538 ระบบ TRUE

Email : sattapat_40@hotmail.com