ชื่อ : วุฒิพงษ์   หิ้งทอง
ชื่อเล่น : อาร์ม
เกิด : 15 สิงหาคม 2535
รหัสประจำตัว : 5531200009
ช่าง : เครื่องมือวัด 4/1
โทร : 087-5651832 (DTAC)
E-mail : amz_armyza@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน