ความส่วนบุคคล
ผมชื่อ นายพิทักษ์ แถวนาฝาย
รหัส 5531040042

ปวส.1 ช่างเครืองกลไฟฟ้า (ชฟ.4/4)
รุ่นที่ 30 เล่นเน็ตที่ บ้าน

อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทร(1 2 call) 0871329893 

E-mail  pitak0871494003@GMAIL.COMSealed