ชื่อ: ณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
ชื่อเล่น: โอ๊ต
ช่าง: แม่พิมพ์พลาสติก(ทวิ)5/7 เลขที่ 5
รหัสนักศึกษา: 5431020080
แผนก: เทคนิคการผลลิต
เบอร์โทร:  085-2807102   (12call)
E-mall:  Shooter_0004-1z@hotmail.com
สถาที่เล่นเน็ต:  บ้าน
คติ : ผู้หญิงคือหวานใจ  มอเตอร์ไซค์คือชีวิต
กิจกรรมที่ชื่นชอบ : ขับ2ล้อออกทริป ^^
สังกัด/ชมรม/คลับ :http://www.clickiclub.com/