นาย  โอฬาร  ยอดศรี  ช่างไฟฟ้า 4/2  เลขที่ 18

รหัสนักศึกษา : 5431040038

Tel: 0815782783 ดีแทก

Email : oran_35@hotmail.com