นาย นวพล  นพคุณ ชื่อเล่น กอล์ฟ

ปวส 1/1 เลขที่ 13  ช่างก่อสร้าง

228/24 ม.6
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150

E-mail  kingdom_zu_za@hotmail.com

เบอร์มือถือ 080-560-3069 D-tac