ประวัติ

นายอมฤต อิงเอนุ ''โอห์ม'' ปวส.1/4 เลขที่17 สาขาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  ที่อยู่1/387ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทร 087-5862040 (Dtac) E-mail oam_1-3@hotmail.com