ประวัติคนเท่ห์
นาย ประพจน์ พรหมมา

ชื่อเล่น น้องโอมน๊ะ

แผนกเครื่องกล สาขากลอุตสหกรรม (ช.ย.4/3  เลขที่ 10)

รหัสประจำตัวนักศึกษา 5531010035

เบอร์โทรศัพท์ 0839243231 (TrueMove)

Email ohm_potato01@hotmail.com

นิสัยค่อนข้างดีถึงดีมาก 

สถานที่เล่น หอ