นายชุตินันท์ อินทประสาท ชฟ.4/1 เลขที่ 3


Chutinanhttp://Chutinan.tatc.ac.th/

นายชุตินันท์ อินทประสาท ชฟ.4/1 เลขที่ 3
รหัสนักศึกษา 5331040003
เบอร์โทรศัพท์ 088-2042499 Dtac
Email potoxpotion@hotmail.com
เล่นอินเตอร์เน็ตที่ร้านคับ


About
Sex
ชาย
Birthdate
23 กรกฎาคม
Contact
Mobile
0882042499
Email
potoxpotion@hotmail.com
Statistic
Friends (23)
46
Vote(s) (0)
0
Comment(s) (6)
20
Relate
นักเรียนนักศึกษา
Subject
3104 - ไฟฟ้ากำลัง

Comment(s)

เจ้าของเบอร์ที่ให้ใช้ก็ช่วยดูด้วยว่ามันเหมาะสมไหมที่ช่วยเพื่อน

Post by : antid
11 ปี ที่ผ่านมา
ช่วยกรุณามีมารยาทด้วย ครูต้องการเวลาและสมาธิตรวจข้อสอบและทำคะแนนสอบให้ นศ.ให้เสร็จทันเวลาที่เราจะต้องเจอกันในห้องเรียน การที่เราใช้มือถือคนอื่นโทรมาเวลา 3 ทุ่มกว่าแบบนี้ เราคิดว่าถูกกาลเทศะไหม อย่ารบกวนครูอีกจนกว่าจะเจอกันวันพุธที่ 20 เมษ.2554

Post by : antid
11 ปี ที่ผ่านมา
ดูการคิด% ด้วย ให้เอาคะแนนที่เราทำได้ คูณกับ60หารด้วย 253 ที่บอกว่า 4คะแนนเท่ากับ1 % คิดแค่คร่าวๆๆ

Post by : antid
11 ปี ที่ผ่านมา
summerได้คะแนนเว็บ 5 %

Post by : antid
11 ปี ที่ผ่านมา
ครูต้องการให้เราทำบทความ ไม่ใช่ลิงคืเวบเฉยๆๆ แล้วก้ไม่ใช่เอาบทความและชื่อเวบมาใส่หน้าเวบให้ดูเลอะเทอะ ถ้ามาอีกครั้งแล้วไม่ได้เรื่อง ครูไม่ให้โอกาสแล้วน่ะ ถามเพื่อนๆๆที่เขาทำจนผ่านแล้วน่ะเป็นไงบ้าง

Post by : antid
11 ปี ที่ผ่านมา

openPost by : CHIN
11 ปี ที่ผ่านมา

แคลคูลัส

Personal Data

Motto

เพื่อนก็เหมือนน้ำ ไม่มีรสชาติ แต่ขาดไม่ได้ !!

Portfolrio(s)
เป็นคนที่ของพ่อแม่ !!
Subject Favorite
แคลคูลัส 1 !!