ชื่อ: นาย นราธิป  ปานหลาย Tongue out
รหัสนักศึกษา: 5431010018 Wink
แผนก: ช่างยนต์ ปวส.2/1 Money mouth
อาชีพ: นักศึกษา Sealed 
เบอร์โทรศัพท์: 082-4642446 Embarassed


ระบบ: Dtac  Yell
E-mail:  tea.panlai@hotmail.com Smile
สถานที่เล่นเน็ต: บ้าน


เพื่อนสมาชิก