ประวัติ
นายจักรพันธ์ บัวหอม เลขที่ 3
ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ 4/4

เพื่อนสมาชิก