นาย วิเชษฐ์  ศิริวฒน์
ชื่อเล่น กอล์ฟ
ช่างเขียนแบบเครื่องกลิ 4/2 เลขที่ 5
สาขางาน  ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
รหัสประจำตัว 5531100019
Tel 082-4616347(D-tac)
E-mail-  wichet_siriwat@hotmail.com
สถานที่เล่น:บ้าน