นาย พิทยา สว่างรัตน์ รหัส 5331030028 แผนก เทคนิคโลหะ ช่างเชื่อม 5/2 เบอร์ 082-4693058 (DTAC) E-mail yocup_msn@hotmail.com เล่นเน็ตบ้าน