ขอขอบคุณคณะวิทยากร หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงสำหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) รวมถึงการแก้ไขทางเดินหายใจถูกอุดกลั้น (Choking) ให้แก่นักเรียน และนักศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


TATC_HEALTHCARE

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ