เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 คุณสมสิน ทิพย์มณี จากบริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเครื่องทีวี LED ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และขาแขวนทีวี ขนาด 32-75 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ให้แก่แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีรองผู้อำนวยการ นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ และนายบดีรัฏฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ พร้อมคณะครู เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจักการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน-นักศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง