เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 คุณพงศธร มะลิวัลย์ จากบริษัท ทานิโอบิส จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์ VLT Automation จำนวน 11 ชุด ให้แก่แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีรองผู้อำนวยการ นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะครู เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจักการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน-นักศึกษารุ่นต่อไป

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง