เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญแผนก ณ บริเวณหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสามัคคีของนักเรียน-นักศึกษา โดยมี นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการทำบุญแผนกในครั้งนี้

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง