เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 แผนกไฟฟ้ากำลัง ได้มีการเลือกตั้งประธานชมรมแผนกวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง