26 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมโฮมรูมแผนกไฟฟ้ากำลัง และหาเสียงเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง