ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกียรติชัย สาริยะสุนทร หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลังและคณะครู ได้ส่งมอบเครื่องทดสอบสมรรถภาพความอ่อนตัวด้านหน้าของร่างกาย ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุและคณะแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง