เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกียรติชัย สาริยะสุนทร หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้มอบทุนนักเรียน-นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งทักษะวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ครัั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566โดยมีนายณัฐพงศ์ คำภูแก้ว นักศึกษาปวช.ปี 3 และ นายก้องภพ พวงเงิน นักศึกษาปวช.ปี 2 อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายประจวบ นากร และนายชัยพิพัฒน์ เดชอุดมสุทธิ์

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง