เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2566 เพื่อสานสัมพันธ์ พี่-น้อง และสร้างความสามัคคีของนักเรียน-นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมีผู้อำนวยการ ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และให้พรปีใหม่กับคณะนักเรียน-นักศึกษา ณ บริเวณโดมหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง